Trang chủ » Ban Thường vụ Nhiệm kỳ 2022 – 2027

ngày 17/08/2022 | 13:05 GMT + 7

Ban Thường vụ Nhiệm kỳ 2022 – 2027

Ban Thường vụ Nhiệm kỳ 2022 – 2027

PGS.TS. Phan Việt Nga

Chủ tịch 

GS.TS. Lê Quang Cường

Ủy viên

GS.TS. Cao Tiến Đức

Phó Chủ tịch

TS. Lê Văn Tuấn

Phó Chủ tịch 

TS. Trần Viết Lực

Phó Chủ tịch

TS. Nguyễn Anh Tuấn

Tổng Thư ký

BSCK2. Nguyễn Văn Thành

Ủy viên

PGS.TS. Nguyễn Đình Toàn

Ủy viên

TS. Nguyễn Lê Trung Hiếu

Ủy viên