Trang chủ » Ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2022 – 2027

ngày 17/08/2022 | 13:13 GMT + 7

Ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2022 – 2027

Ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2022 – 2027

STT Họ và tên Chức vụ- Đơn vị Phân công
1 TS. Trần Viết Lực PGĐ Bệnh viện Lão Khoa Trung ương Trưởng ban
2 TS. Nguyễn Lê Trung Hiếu Trưởng khoa Thần kinh – Bệnh viện Nhi Đồng 2 Phó ban
3 TS. Nguyễn Hồng Quân Trưởng khoa Nội  Thần kinh – Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 Ủy viên