Trang chủ » Chương trình đào tạo chế độ ăn Ketogenic khu vực Đông Nam Á

ngày 01/11/2022 | 8:18 GMT + 7

Chương trình đào tạo chế độ ăn Ketogenic khu vực Đông Nam Á

Chương trình đào tạo chế độ ăn Ketogenic khu vực Đông Nam Á

Ngày 28 tháng 10 năm 2022, tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 – TP. HCM, Liên đoàn Chống động kinh Quốc tế (ILAE) phối hợp cùng Hội Chống động kinh Việt Nam (VNAAE) và Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã tổ chức “Chương trình đào tạo chế độ ăn Ketogenic khu vực Đông Nam Á” tại Việt Nam.

Chủ toạ: Dr. Janak Nathan (ILAE);

Điều phối: TS.BS. Nguyễn Lê Trung Hiếu; BS.CK2. Nguyễn Thuỵ Minh Thư

Phiên dịch: ThS.BS. Bùi Hiếu Anh; ThS.BS. Phạm Hoàng Bảo Trang