Trang chủ » Hình ảnh Phiên Chống Động kinh tại Hội nghị Khoa học Toàn quốc 2022

ngày 23/08/2022 | 15:47 GMT + 7

Hình ảnh Phiên Chống Động kinh tại Hội nghị Khoa học Toàn quốc 2022

Hình ảnh Phiên Chống Động kinh tại Hội nghị Khoa học Toàn quốc 2022

 

PGS.TS. Phan Việt Nga và PGS.TS. Nguyễn Hữu Công tại Hội nghị Khoa học toàn quốc 2022

PGS.TS. Phan Việt Nga và PGS.TS. Trần Văn Tuấn, chủ tọa Phiên Động kinh tại Hội nghị

TS. Lê Văn Tuấn tại Hội nghị với bài báo cáo: “Chọn lựa tối ưu thuốc chống động kinh trong điều trị động kinh”

TS. Nguyễn Anh Tuấn tại Hội nghị với bài báo cáo: “Điều trị trạng thái động kinh kháng trị”

ThS. Nguyễn Duy Duẫn tại Hội nghị với bài báo cáo: “Tối ưu hóa chẩn đoán động kinh”

PGS.TS. Nguyễn Văn Hướng tại Hội nghị với bài báo cáo: “Tiếp cận chẩn đoán và điều trị động kinh toàn thể”

ThS. Lê Thụy Minh An tại Hội nghị với bài báo cáo: “Chọn lựa bệnh nhân phẫu thuật động kinh”

GS. Jallon, GS.TS. Lê Quang Cường, PGS.TS. Phan Việt Nga tại Hội nghị