đăng ký đồ án tốt nghiệp
(dành cho sinh viên năm cuối)

  1.THÔNG TIN CHUNG VỀ SINH VIÊN

  Họ và tên sinh viên (bắt buộc)*:

  Mã số SV (bắt buộc)*:

  Lớp quản lý (bắt buộc)*:

  Địa chỉ email (bắt buộc)*:

  Số điện thoại (bắt buộc)*:

  Điểm tiếng Anh của bạn theo khung TOEIC hoặc
  khung tương đương đạt bao nhiêu? (bắt buộc)*:

  2.THÔNG TIN VỀ ĐỀ TÀI ĐĂNG KÝ LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

  Loại đề tài (bắt buộc)*:

  Nguyện vọng thầy/ cô hướng dẫn?

  Hồ sơ bạn đã xin được gồm những gì (bản vẽ, dự toán, hồ sơ

  mời thầu, thuyết minh dự án, thiết kế cơ sở,..)?

  Quy mô công trình làm tốt nghiệp

  (diện tích trung bình 1 sàn, số tầng cao, loại móng, ..)