Thông tin Hội viên  
  * là cần nhập thông tin
  * Họ và tên:  
  * Giới tính:  
  Nhập tên Cơ quan công tác tại đây:  
  Khoa/Phòng ban:  
  Chức vụ:  
  Học hàm-Học vị:  
  Điện thoại cơ quan:  
  * Số điện thoại di động:  
  * Email:  
  * Địa chỉ nhận thư, tạp chí từ VNAAE:  
  Hiện đang công tác với chuyên môn chính là:  
  Công việc khác kiêm nhiệm đang làm:  
  Đồng ý nhận các ấn phẩm và thông tin từ Hội chống động kinh Việt Nam bao gồm:  
     

  Chú ý

  ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
  Hội Chống Động kinh Việt Nam

  Địa chỉ: Khoa Nội – Hồi sức Thần kinh, Bệnh viện Việt Đức
  40 Tràng Thi, Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội